Forum

Uwagi do aplikacji Książka adresowa Dajar

 1. Między prostokącikami muszą być odstępy białe, a w razie wybranego prostokącika może te kolorowe, co pisałem. Albo zmiana tła, a odstępy nadal białe...
 2. Prostokąciki pierwsze od góry muszą być wyrównane do góry – jakoś one się zsuwają czy pływają...
 3. Plusik może być dopiero od poziomu, ma którym można by coś dodawać. Czyli w pierwszych dwóch kolumnach nie ma plusika.
 4. Plusik dodaje do listy wybranych.
 5. Plusik musi być wyśrodkowany pionowo. Właściwie wszystko powinno byś środkowane poziomo. Znaczy napisy w wierszach.
 6. Plusik przy osobach jest jakiś większy niż inne plusiki... Niepotrzebnie!
 7. Jak się najedzie na dowolny plusik, to powinien się pojawiać taki napisik (title w linku) "naciśnij, aby dodać [nazwa wyświetlana] do listy adresowej". nie było tego w projekcie, ale trzeba dodać.
 8. Zawsze, jak mamy listę osób (w akordeoniku chyba najczęściej) to musi ona być posortowana według nazwiska.
 9. Obiecałeś wykonać zamianę wszystkich napisów DUŻYMI LITERAMI na ProperCase.
 10. Jakbym wiedział, jak dopisywać adresy do lokalizacji, to bym podopisywał i wtedy od razu lepiej by się wszystko na wizytówkach wyświetlało.
 11. Oczywiście wizytówki są w akordeonie zrobione nie tak, jak projekt szczegółowy stanowi, ale jak we wstępnym rzucie jest. Rozumiem, że to się będzie zmieniać
 12. Proszę o lekturę uwag (na zielono) na stronce http://uwagi.dajar.pl/addressbook.html – sporo detali tam zapisałem...
 13. Kolejne uwagi za chwilę, albo za dwie, w miarę zauważania i w miarę rozwoju całości. Jak rozumiem na razie nadal wszystko jest tutaj http://89.25.150.153/ldap/ ale z czasem dotrze do nas. Jak z logowaniem, bo na razie wszystko otwarcie stoi...
 14. Główne ustalenia telefoniczne:
  1. Uprawnienia administratora pełne. Może on zmieniać w szczególności hasło dla każdego bez znajomości starego.
  2. Powstaje administrator danych – osoba, która może edytować dane ludzi, ale nie może im zmieniać hasła. Zastąpione uwagą 44.
  3. Z czasem powstaną interfejsiki do tworzenia grup, lokalizacji, obiektów ze struktury organizacyjnej. Zastąpione uwagą 67.
  4. Przy liście wybranych oprócz dotychczasowych przycisków również przycisk <dodaj do grupy> i wtedy wyskakuje lista grup i wybieramy do której grupy dodajemy wszystkich wybranych. Zastąpione uwagą 52.
 15. Jak otwieramy stronkę po raz pierwszy, to ma być rozwinięte Dajar–>Według lokalizacji–>Lista lokalizacji
 16. Cała stronka musi mieć stałą w miarę szerokość. Obecnie im więcej rozwijasz, tym szerszy robi się pasek na górze.
 17. Sprawdź, ile masz kolumn w tabelce na górze i ile jak się łączy. Bo na moje oko colspan dla komórki z napisem Obecnie na liście powinien być 2 a nie 3. nie wiem, czy to czy co innego powoduje, że napis "Obecnie na liście" się równa do prawej, zamiast do lewej jakoś chyba...
 18. Nie mam pewności, jak powinny wyglądać przyciski takie jak <wyczyść listę>, <eksportuj listę>, <dodaj do grupy>. Ale chyba powinny wyglądać jak klasyczne przyciski.
 19. Linki na górnej belce, związane z kontem użytkownika, powinny być zwykłymi linkami. Mniejszą czcionką niż tytuł, podkreślone jak link zwyczajowo, ale nie przyciski tylko napisy i bez znaczków < czy >.
 20. Napisy w menu rozwijanym – na żółtym tle mają jakiś kolor inny, niż czarny. Można rozważyć, czy one powinny być czarne, ale w projekcie były czarne, a teraz mam wrażenie są przypadkowe...
 21. W ogóle, to mam wrażenie, że dosyć dawno skopiowałeś ode mnie html'a... A ja go w międzyczasie rozwijałem ;-) Teraz trzeba będzie po kawałku przerzucać te zmiany, które ja już w projekcie (http://uwagi.dajar.pl/addressbook.html) włożyłem...
 22. Każda lista musi być UPORZĄDKOWANA. Albo ręcznie, albo alfabetycznie. Przypadkowy układ jest nie do przyjęcia.
 23. W aliasach wyświetlanych oraz w edycji nie może być tych specjalnych, oszukujących schemat, zaczynających się od literki i dwukropka.
 24. W akordeonie jak jedno otwierasz, to inne się zamykają. Tak ma być. nie ma sensu mieć na raz wielu otwartych.
 25. Pole do pobierania maili W OKIENKU, KTÓRE WYSKAKUJE, powinno być wielowierszowe. Żeby można było całą listę zobaczyć. Albo przynajmniej jej sporą część i przewijać. nikt nie będzie tego specjalnie oglądał, ale to da świadomość, że ta lista jest długa i pełna. (Nota bene Safari samo tę listę pokazuje jako wielowierszową. Tyle, że tam ona nie jest zaznaczona wtedy...)
 26. Domyślna czcionka nie jest ustawiona. W różnych przeglądarkach różnie się całość wyświetla, a to niedobrze...
 27. Lista "Obecnie na liście" powinna być mniejszą czcionką i chyba pisana ciągle a nie w kolejnych wierszach, żeby się więcej mieściło na tym samym obszarze. Może też zaczynać się ta lista od razu za dwukropkiem, a nie musi być w nowym wierszu.
 28. Przycisk pobierz listę adresów powinien być poniżej listy a nie powyżej.
 29. Przejście w tryb edycji wizytówki kompletnie rozwala ekran jakoś. Powinno wchodzić dokładnie tak, jak zwykła wizytówka, tylko że szersza jest. Ale w sumie nie musi być szersza, jeżeli damy mniejszą czcionkę i wszystko proporcjonalnie zmniejszymy.
 30. Anulowano (nie sprawdzi się) – Proponuję rozważyć, żeby edycja była czymś w rodzaju trybu. Znaczy, jeżeli edytujemy jedną wizytówkę i klikniemy następną pozycję z akordeonu (czy inną po prostu) to się nam edytowana zapisuje, a ta inna otwiera też w trybie edycji. Wtedy przycisk edytuj mógłby być jeden dla całego ekranu a nie pod każdą wizytówką. Oczywiście działanie akordeonu w trybie edycji takie samo musi być, jak w trybie przeglądania.
 31. Minusik za pozycją na liście "Obecnie na liście" powinien mieć jeden &nbsp; przed sobą, albo co... Do tego pozycje powinny być oddzielone przecinkami.
 32. Na stronie logowania oprócz zmiany koloru jeszcze trzeba zamiast "katalog produktów" napisać "książka adresowa".
 33. Nie powinno się dać dodać tę samą osobę, dział itp. wiele razy do listy "Obecnie na liście". A w czasie zamieniania tej listy na listę adresów osób osoby miały być posortowane i to w wersji unique – każdy tylko jeden raz. (zobacz również uwagę 39.)
 34. Po wylogowaniu powinniśmy wrócić na stronę logowania. A może... Trzeba by zrobić jeden wspólny ekran logowania dla wszystkich aplikacji i potem jakiś ekran startowy z linkami do kolejnych aplikacji? Wtedy byśmy to logowanie dali pod adresem jakimś w stylu intranet.dajar.pl, a dalsze apki pod ich własnymi? No, ale jak ktoś niezalogowany chciałby podejść pod apkę od razu, to też musiałby dostać ekran logowania, więc już nie wiem...
 35. Tytuł powinien jednak brzmieć "Książka adresowa Dajar" – zarówno w obszarze aplikacji (napis na żółtej belce) jak i na belce systemowej (<title></title> w headzie ;-).
 36. Odstęp biały między drugą kolumną (według lokalizacji itp.) a trzecią (Biuro Koszalin itp.) a także trzecią i czwartą jest mniejszy, niż między pierwszą a drugą. Dlaczego? Trzeba to ujednolicić
 37. Kiedy jestem gdzieś w strukturze i klikam w Dajar, to ma się rozwinąć Dajar–>Według lokalizacji–>Lista lokalizacji.
 38. Trzeba wymyślić dobry sposób umieszczania adresów lokalizacji w LDAPie. Wpisywanie udawanych danych w dowolne pola (bo wolne) a potem zastanawianie się, jak je potłumaczyć i poskładać, to nie jest najlepszy model. Spróbujmy zmienić schema!
 39. Lista "Obecnie na liście" musi być na bieżąco (to znaczy w momencie dodawania do listy każdego elementu) sortowana alfabetycznie, ale w grupach. Najpierw osoby, dalej lokalizacje, potem działy i na końcu grupy. (zobacz również uwagę 33. oraz 71.)
 40. Konieczny jest jeden przycisk <wyczyść listę>: przy liście "Obecnie na liście". Patrz również uwaga 52.
 41. Przy eksportowaniu listy adresowej konieczne jest sortowanie i eliminowanie duplikatów (ktoś może np. należeć do kilku wybranych grup, lub do jednostki w strukturze i lokalizacji) przed zamianą osób na adresy mailowe. Sortujemy osoby, więc chyba po nazwisku... Ale jeżeli to kłopot, może być na razie i po imieniu. Taki mały kompromis...
 42. Zgłaszanie uwag to wysyłanie maila (czyli zwykły link mailto: powinien wystarczyć). Na górnej belce zgłaszamy uwagi do książki adresowej jako takiej. Wtedy w linku zawieramy temat "Uwagi do książki adresowej Dajar". Pod wizytówką zgłaszamy uwagi do danych w tej wizytówce. Wtedy temat brzmi "Uwagi do wizytówki [Imię nazwisko]". W obu przypadkach po kliknięciu otwiera się okienko standardowego programu pocztowego i użytkownik wysyła swoje uwagi. Oczywiście domyślnie z linka wpada mu adres ldap.admin@dajar.pl
 43. Kiedy wygaśnie sesja z powodu upływu czasu, to aplikacja się kompletnie gubi. Po jakichś próbach działania – klikanie, rozwijanie itp. wypadamy nagle na pusta stronę. I co dalej robić? Powinno to być jakoś obsłużone. Jeżeli klikam w jakąś pozycję w strukturze albo dowolny inny aktywny element, a połączenie się zakończyło (np. nie mamy już Kukiza) to automatycznie wypadamy na stronę logowania, a potem wracamy w to samo miejsce.
 44. Uprawnienia do edytowania danych trzeba zrobić chyba za pomocą ról. Poziomy dostępu do danych:
  1. Administrator – ma pełny dostęp do wszystkiego
  2. Administrator danych – może edytować wszystkie dane wszystkich ludzi, lokalizacji, grup i jednostek organizacyjnych w książce, nie może zmieniać hasła ani ustawiać uprawnień do aplikacji
  3. Administrator danych lokalizacji – ma takie prawa jak Administrator danych, ale w odniesieniu do wskazanej (lub kilku) lokalizacji
  4. Administrator danych jednostki organizacyjnej – ma prawa jak Administrator danych, ale w odniesieniu do wskazanego miejsca w strukturze organizacyjnej i poniżej
  5. Użytkownik – może przeglądać dane oraz zgłaszać uwagi do danych.
 45. Dane w książce mają się dzielić na:
  1. powszechnie dostępne – każdy może je oglądać
  2. o ograniczonym dostępie – mogą je oglądać tylko wskazane osoby, grupy lub jednostki organizacyjne
 46. Kiedy administrator zmienia hasło, nie musi znać poprzedniego hasła. Kiedy użytkownik sam zmienia swoje, musi podać dotychczasowe hasło.
 47. Grupy uprawnień dla aplikacji należy stworzyć jako role – tak, żeby każdy był przypisany tylko do jednej roli. Dodatkowo każdy może mieć bardziej szczegółowe uprawnienia wynikające z samych danych (np. PM w katalogu produktów ma uprawnienia do produktów, do których jest przypisany. Te drugie uprawnienia nie mają odwzorowania w LDAPie. Obszar przydzielania uprawnień w LDAPie (wizytówka w trybie edycji) musi być podzielony na poszczególne aplikacje, w których za pomocą radiobuttonów przypisujemy do roli. Opcjonalnie można wybierać z rozwijanej listy rozwijanej. Ważne, żeby było oczywistym, że użytkownik jest w jednej roli.
 48. Na liście wyników wyszukiwania kiedy się wyświetlają podczas pisania nie powinno się nic z automatu rozwijać w wizytówkę. Dopiero jak kliknie się w osobę, to wtedy wizytówka. Czyli tu ma to się inaczej zachowywać niż przy przeglądaniu struktury. A wizytówka użytkownika własna oczywiście ma być otwarta, kiedy kliknie na swoim identyfikatorze na górnej belce.
 49. Znikł tryb edytowania danych. Co robić?
 50. W akordeonie pod wizytówką jakiś dziwny szeroki biały pas się pojawił. W jakiej sprawie? A czasami go nie ma... Czyżby wizytówka miała zmienną wielkość? Trzeba to zmienić. Zawsze tyle samo miejsca – na tyle dużo, żeby się wszystko zmieściło.
 51. Pole do wyszukiwania musi mieć DOKŁADNIE taką samą szerokość jak wizytówka, która się później pod nim wyświetli. Inaczej rozjeżdża się nam cała tabelka, kiedy wyświetla się nam ta rzeczona wizytówka... Zmiany - patrz uwaga 69.
 52. Kiedy uzbieramy ludzi na liście "Obecnie na liście:" to możemy:
  1. Wyczyścić listę
  2. Pobrać listę adresów
  3. Dodać osoby do grupy
  4. Dodać osoby do jednostki organizacyjnej
  5. Dodać osoby do lokalizacji
  Po kliknięciu odpowiedniego przycisku wyświetli się lista adresów lub lista grup/jednostek/lokalizacji. Po wybraniu odpowiedniego elementu wszystkie osoby z listy będą dodane do tego elementu. Oczywiście ostatnie trzy opcje dostępne są tylko dla administratorów różnego szczebla. Przy czym zakres uprawnień jest tu decydujący – np. administrator lokalizacji może tylko ludzi z tej lokalizacji do grupy dodawać i tylko dodawać ludzi do tej lokalizacji itp. itd. (Uwaga! uprawnienia do wyjaśnienia. Pojawi się nowa uwaga w tej sprawie, tę zamykamy!)
 53. Przy liście "Obecnie na liście" pasek przewijania powinien się pojawić tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebny. Raczej pole powinno się dopasowywać rozmiarem do zawartości pola. Może się rozciągać w dół. Tak samo, jak akordeon pod polem wyszukiwania rozciąga cały ekran.
 54. Trzeba poszerzyć tabelkę całą o jakieś 100px – to wszystko w kolumnie, w której pojawiają się nazwy lokalizacji, grup czy jednostek. W ten sposób poszerzy nam się też góra i będzie więcej miejsca na "Obecnie na liście" i się ładnie poszerzy pole do wyszukiwania na szerokość akordeonu.
 55. W wizytówce jest miejsce na zdjęcie. Trzeba je wyświetlać, jeżeli jest w bazie LDAPa!
 56. Gdzie jest tryb edycji danych? Przycisk do edytowania wizytówki? Ciemność widzę...
 57. Dobrze byłoby, żeby sortowanie alfabetyczne według imion układało w porządku alfabetycznym według imion, bo jest według nazwisk...
 58. Kiedy po wyszukiwaniu klikam w strukturę znika akordeon pod polem wyszukiwania. I dobrze. Ale musi też zniknąć zawartość pola wyszukiwania... Podobnie zawartość pola wyszukiwania i akordeon pod polem powinny zniknąć, kiedy klikamy gdzieś poza obszarem wyszukiwania. Np. klikam na własnej nazwie użytkownika na górnej belce, pod polem wyszukiwania pojawia się moja wizytówka, a w polu wyszukiwania nadal stare dane... Tak nie może być!
 59. Przy sortowaniu list trzeba stosować zasadę caseinsensitive - czyli sortujemy bez względu na wielkość litery. Teraz najpierw są duże litery, później małe...
 60. Po realizacji uwagi 54. trzeba zmienić sposób prezentacji struktury organizacyjnej. Myślnik to za mało. Na razie dla każdego poziomu w strukturze będziemy na początku dodawać &#151;&gt;&nbsp;
 61. Proszę wgrać nowe pliki przycisków przesłane mailem.
 62. Link Wyloguj ma inny kolor niż pozostałe na górnej belce. Proszę o ujednolicenie. Pozostałe mają ładniejszy. Ale spróbujmy dać tzw. #8b0000.
 63. Kiedy chodzimy po strukturze (według dowolnych kryteriów), to aktywne prostokąciki muszą być wyróżnione. Najlepiej niech im się tło zmienia z żółtego na #ff9900.
 64. Jak mamy biały pas poniżej żółtej belki na górze a powyżej struktury itp. To brakuje odstępu w pionie między częścią do wyszukiwania a listą Obecnie na liście i przyciskami. I się to wszystko skleja... Trzeba je odsunąć o jakiś mały kawałek.
 65. Na górnej belce mamy napisane "Jesteś zalogowany jako []" Za tym powinna być kropka. Potem dłuższy odstęp. A następnie te linki co są, oddzielone też nieco dłuższą spacją. Żeby była jasność, że ta całość to nie jest jedno zdanie, ale kolejne oddzielne linki i informacje.
 66. Jak się rozciąga w dół lista "Obecnie na liście" to jest OK, tylko nie powinno to wpływać na układ pola wyszukiwania i akordeonu poniżej. Znaczy tam ma być pionowe wyrównanie do góry. Do środka równamy tekst w różnych prostokącikach itp. ale elementy organizacyjne strony nie mogą pływać w zależności o innych. To, co poniżej, oczywiście odjeżdża w dół, ale to co z boku nie ma żadnego powodu, żeby też zjeżdżać.
 67. Dla administratorów musi się automatycznie pojawiać - chyba pod Kontrahentami po lewej, a może jakoś inaczej - możliwość zarządzania strukturą organizacyjną, lokalizacjami i grupami. Pierwszy pomysł byłby taki, że w lewej kolumnie pojawia się pozycja (na kolorze #cc99cc) Zarządzanie, w drugiej kolumnie wtedy wejdzie podział na Strukturą organizacyjną, lokalizacjami, grupami no i w kolejnych kolumnach odpowiednie pozycje do przeglądania, edytowania, dodawania, usuwania...
 68. Przyciski "Zgłoś uwagi do danych" oraz "Edytuj" na wizytówce w trybie przeglądania należy umieścić w jednym rzędzie - obok siebie, ze znaczącym odstępem - i wyśrodkowane w poziomie. Niezależnie, czy przeglądający będzie miał prawa do edycji czy nie, zajmą tyle samo miejsca w wizytówce i nie będą jej brzydko rozciągać.
 69. Jeżeli pole do wyszukiwania nie może mieć dokładnie tej samej szerokości co wizytówka poniżej w każdej przeglądarce - a widać, że różnie to wygląda w różnych - to trzeba pole wyszukiwani zrobić węższe (np. ok. 2/3 szerokości wizytówki), a konstrukcję tabeli wymusić w inny sposób. Ważne, żeby nie wyglądało, że komuś się o kilka pikseli omsknęło oraz żeby główka tabelki wyglądała tak samo kiedy jest wizytówka i kiedy jej nie ma.
 70. Rozszerzenie do uwagi 42. w związku z uwagą 44. Kliknięcie "Zgłoś uwagi do danych" wysyła maila nie tylko do ldap.admin@dajar.pl ale również do wszystkich administratorów danych, którzy mają prawa do edycji tej wizytówki. Da się?
 71. A może lista "Obecnie na liście" to powinny być w istocie 4 listy? Jedna lista osób, druga lista lokalizacji, trzecia lista działów i czwarta lista grup. Przycisk dodawania (plusik) wiedziałby do której listy dodawać. I wtedy tylko każdą z tych list trzeba by osobno sortować przy dodawaniu, a potem traktować jako jedną kiedy już wykonujemy grupowe działania w stylu pobierania adresów, dodawania do grupy czy podobne...
 72. Napis "Proszę czekać trwa ładowanie" powinien się różnić od wszystkich innych napisów, bo inaczej nikt go nie zauważy. Na czerwono, tłustą czcionką, może nieco mniejszą... w każdym razie w jednym rzędzie bym go dał, bo na miejscu akordeonika się w kilku wierszach pojawia.
 73. Jednostka organizacyjna w strukturze nie ma żadnych danych oprócz nazwy i ew. listy aliasów (polskie znaki itp.). Lokalizacja ma nazwę, opis, ulicę, miasto, kod pocztowy i state/province - czyli województwo albo kraj. Grupa ma nazwę i listę członków oraz ew. aliasy.
 74. Kiedy się poruszamy po strukturach itp. itd. to mamy prostokąty, w których sa napisy a na końcu często plusik. Ale aktywne (czułe na klikanie) są jedynie napis i plusik (każdy w swój sposób). Aktywny powinien byc cały obszar prostokąta tak samo jak napis poza częścią, gdzie jest plusik. Tutaj działa jako plusik.
 75. Kiedy się urwie sesja z powodu przeterminowania, to każde kliknięcie powinno powodować wyjście na logouta, a następnie - zgodnie z uwagą 43., powrót w miejsce, gdzie byliśmy. Dotyczy to dokładnie wszystkich miejsc w aplikacji oprócz linku wyloguj na górnej belce. Po nim po prostu wychodzimy na logouta a po zalogowaniu wchodzimy tak, jakbyśmy właśnie zaczynali.
 76. Dobrze byłoby do jednostek w strukturze organizacyjnej przypisać w jakiś sposób ich managera. Coś w rodzaju pola manager albo podobnego. Wtedy przy wyświetlaniu zawartości jednostki (w akordeoniku) na pierwszym miejscu pojawiałby się ten właśnie manager (albo managerowie, jeżeli akurat dałoby się przypisać dwie osoby do takiej roli i tak by się stało) a dopiero później pozostali członkowie jednostki. Dodatkowo ich stanowisko mogłoby się wyświetlać grubszą czcionką (boldem).
 77. Po zmianie l na ou dla lokalizacji przy pobieraniu listy adresów nie pobierają się adresy wskazane według lokalizacji. Nie pobierają się również adresy osób wskazanych według jednostki w strukturze organizacyjnej. I w ogóle coś się stało z przyporządkowaniami osób do jednostek i lokalizacji. Czyżby chwilowe przejściowe trudności?
 78. Jak wrzucamy do listy "Obecnie na liście" jednostkę struktury organizacyjnej, to przy pobieraniu adresów itp. musimy uwzględnić wszystkich użytkowników, którzy są poniżej tej jednostki, a nie tylko w niej samej.
 79. Kiedy przenosimy ludzi do jednostek organizacyjnych czy lokalizacji, to po kliknięciu zapisz powinny zniknąć elementy służące do tego przypisywania - czyli rozwijana lista oraz przycisk "Zapisz". Inaczej nie mamy świadomości, ze coś się wydarzyło.
 80. Kiedy klikniemy np. "Dodaj do jednostki" i pojawi się lista jednostek, a potem klikniemy gdziekolwiek indziej, niż w zapisz albo w rozwijaną listę albo ew. w minusik przy pozycji na tej liście na liście, to lista jednostek oraz przycisk Zapisz muszą zniknąć.
 81. Być może najlepszym - najbardziej intuicyjnym - rozwiązaniem kwestii poruszonych w uwagach 79. i 80. byłoby wyświetlenie listy jednostek/lokalizacji/grup w oddzielnym okienku i potwierdzanie przyciskiem OK lub anulowanie przez Anuluj.
 82. Za przyciskiem "Dodaj do lokalizacji" pojawiło się jakieś dziwne pole tekstowe. Musi zniknąć albo zostac opisane - do czego służy i w ogóle.
 83. Kolejność klawiszy pod listą "Obecnie na liście" - W pierwszym rzędzie "Pobierz listę adresów", "Wyczyść listę", w drugim rzędzie "Przenieś do jednostki", "Przenieś do lokalizacji", "Dodaj do grupy".
 84. Kiedy edytujemy jednostkę, lokalizację, lub grupę to pod formularzykiem powinny być 3 klawisze - Zapisz, Anuluj i Usuń.
 85. Proszę wymienić przesłane obrazki Dodaj do jednostki i Dodaj do lokalizacji na Przenieś do jednostki i Przenieś do lokalizacji.
 86. Pod klawiszami Przenieś do jednostki, Przenieś do lokalizacji, Dodaj do grupy należy umieścić klawisze Dodaj jednostkę, Dodaj lokalizację, Dodaj grupę. Oczywiście widoczne tylko dla tych, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Kiedy wybierzemy Dodaj jednostkę, to musi się pojawić lista jednostek z pytaniem gdzie umieścić te nową w strukturze. I trzeba uwzględnić możliwość założenia jednostki na najwyższym poziomie, czyli w roocie Struktury.
 87. Po kliknięciu przycisku Zapisz przy edytowaniu wizytówki ta sama wizytówka powinna pozostać otwarta w trybie odczytu. Inaczej gubimy się w akordeoniku.
 88. Należy zrobić funkcję resetu hasła - hasło jest generowane automatycznie, wkładane do LDAPa, wysyłane mailem wraz z linkiem do zmiany hasła. A jak ktoś się spróbuje na to hasło zalogować, to nie może się zalogować, a jedynie może je zmienić.
 89. Kiedy edytujemy wizytówkę dobrze byłoby, żeby widać było całą wizytówkę. Znaczy żeby się akordeonik rozszerzył w pionie. Jeżeli będziemy w trybie edycji (po realizacji uwagi 30.) to byśmy po prostu w trybie edycji mieli wyższe zakładki w akordeonie, a w trybie przeglądania niższe. A kiedy zmieniamy tryb, to się wielkość zmienia.
 90. Na górnej belce jest tytuł aplikacji - Książka adresowa Dajar. Jak się na nim kliknie, powinno się wrócić do ekranu jak natychmiast po "czystym" zalogowaniu.
 91. Trzeba opracować jednolity wzór belki górnej dla wszystkich aplikacji. Na górze po lewej - tak jak jest teraz - nazwa aplikacji, po prawej te linki, co są, ale pod nazwa aplikacji w oddzielnej linii linki do pozostałych aplikacji. Małą czcionką. Na razie w ldapie dodamy ekatalog. A za chwilę w ekatalogu dodamy ldap'a. A później następne. Szczegóły graficzne do dopracowania na forum, ale sam link można już dodać.
 92. Przed dodaj jednostkę, dodaj lokalizację, dodaj grupę należy umieścić przycisk Dodaj osobę i obsłużyć proces dodawania osoby.
 93. W trybie edycji wizytówki musi się wyświetlać lista grup, do której należy osoba. Musi być przycisk dodaj, który wyświetli listę grup i pozwoli wybrać te, do których dodajemy (możliwość dodania do kilku naraz mile widziana) oraz możliwość usunięcia z grup (przycisk przy nazwie grupy i prośna o potwierdzenie?)
 94. Obszar zarządzania uprawnieniami do aplikacji powinien zostać zorganizowany w taki sposób, żeby każda aplikacja zajmowała niewielki obszar wydzielony w poziomie. Czyli np. tytuł - e-katalog - a pod nim w jednym rzędzi e wymienione grupy uprawnień - admin, hurtownia, marketing, merchant, productmanager, superuser, user. Można używać jakichś skróconych wersji. Można tez umieścić radiobuttony pod lub nad nazwą. Można również użyć mniejszej czcionki, ale musi się zmieścić.
 95. W trybie edycji wizytówka jest za szeroka. Rozpycha ją pole combo z jednostkami. Trzeba je w jakiś sposób ograniczyć, żeby nie rozwalało ekranu. Po rozwinięciu może być szersze rozwinięte pole, ale w trybie zwykłym musi się mieścić w rozmiarze.
 96. Rozwijanie w strukturze organizacyjnej... musi być lepiej zorganizowane. Albo kiedy klikamy w nierozwiniętą strukturę, to dotychczas rozwinięta się zwija, albo jakiś dodatkowy mechanizm rozwijania i zwijania. Inaczej łatwo się pogubić.
 97. W trybie Zarządzania mamy pozycję Aplikacje. Nic się tam na razie nie wyświetla. Tam powinna być możliwa definicja aplikacji oraz grup uprawnień. Czyli dodajemy aplikację, dodajemy grupę uprawnień w aplikacji (nazwa wyświetlana i systemowa).
 98. Po zakończeniu edycji wizytówki wciskam Zapisz i... nic się nie dzieje? Znaczy potem jak sprawdzam, to się zapisało, ale na ekranie nic. Nawet się nie zamyka wizytówka z trybu edycji. Dopiero muszę kliknąć Anuluj, co wydaje się bez sensu i nielogiczne... Czasem tak nie jest, ale często jest... Co robić?
 99. Często kiedy w okienku wyszukiwania wyszukam kogoś i rozwinę jego wizytówkę, to ona mi się po krótkiej chwili sama zwija. Czasem tak się dzieje nawet kilka razy pod rząd. O co chodzi?