Forum

Uwagi do aplikacji Backup Dajar

  1. Interfejs backupu ma umożliwiać:
    1. wybór baz danych (nawet z różnych serwerów)
    2. wybór katalogów – dostępnych na własnym serwerze lub przez ftp
    3. wskazanie katalogu – lokalnie lub na ftp – do którego ma się backupować
    4. ustalenie harmonogramu – godzina startu, co ile dni i jak często ma sie powtarzać
  2. Projekt graficzny może zostać opracowany kiedy pojawi się pierwszy model funkcjonalny i zostaną określone niezbędne do sterowania elementy aktywne.