Forum

Pomysły i inne uwagi

  1. Trzeba pomyśleć o aplikacji do rozsyłania dużych plików w oparciu o własny serwer. Kiedyś to było omawiane, ale jakoś zaginęło w pomroce dziejów.
  2. Wraca pomysł obiegu dokumentów - na bazie archiwum trzeba będzie pomyśleć o stworzeniu jakiegoś sposobu definiowania standardowych ścieżek, procedur itp.
  3. Należałoby uruchomić w ramach intranetu forum dyskusyjne dla całej firmy. Sądzę, że najlepiej byłoby wdrożyć typowe rozwiązanie (w stylu MyBB), i jedynie logowanie zrobić w oparciu o LDAP'a.
  4. Inwentaryzacja - przypisywanie sprzętu i innych zasobów do ludzi.
  5. ...
  6. ...